الگوی زمانی آزمایش‌های سارس-۲ (عامل کووید_۱۹) در بالغین علامت‌دار

با توجه به نوسان مقادیر در مطالعات مختلف، فاصله زمانی به‌صورت تخمینی و احتمال تشخیص به‌شکل کیفی بیان شده است. a: تشخیص هنگامی میسر است که بیماران از زمان تماس به‌صورت فعال پیگیری شده باشند. b: ثبت نتیجه منفی پی‌سی‌آر سواب بینی محتمل‌تر از نتیجه مثبت است.

 الگوی زمانی آزمایش‌های سارس-۲ (عامل کووید_۱۹) در بالغین علامت‌دار

انتهای پیام/*