سرنوشت يک دانشمند

بدن ماری کوری به قدری حاوی رادیواکتیو بود که در هنگام خاکسپاری او در گورستان پاریس،مجبور شدند جسدش را در یک تابوت سربی ضخیم دفن کنند تا تشعشعات خطرناک بدنش به دیگران صدمه نرساند.

 

انتهای پیام/*