دانشمندان در سوییس ویروس کرونا ۲ عامل کووید ۱۹ را برای مقاصد تحقیقاتی و کمک به تولید واکسن کلون کردند

دانشمندان در سوییس ویروس کرونا ۲ عامل کووید ۱۹ را برای مقاصد تحقیقاتی و کمک به تولید واکسن کلون کردندانتهای پیام/*