هلال احمر پیام آور صلح در دنیا و همراه لحظات سخت ملتهاست

شیخ ابراهیم اسماعیلی در پیام خود مهرورزی را از شاخصه‌های برجسته نیروهای این جمعیت دانست و اذعان کرد ، حضور ایثارگرانه داوطلبین هلال احمر در بحرانهای مختلف ستودنی است و دنیا در برابر عظمت این عزیزان سر تعظیم فرود می‌آورد.

این عضو فعال هیئت مدیره هلال احمر استان هرمزگان به نمایندگی از سایر اعضاء انتصاب دکتر کریم همتی بعنوان رئیس جمعیت هلال احمر کشور را که اخیرا به این مسئولیت منصوب شده بودند را تبریک گفته و برای ایشان توفیق بیش از پیش را مسئلت نمود.

هلال احمر پیام آور صلح در دنیا و همراه لحظات سخت ملتهاست

انتهای پیام/*