چین بر ابهامات معمای کرونا بیشتر افزود

یک مرد محقق که با مسلسل حتما خودکشی کرده و چندین گلوله به مناطق حساس بدن‌ش خورده باید در خودکشی مهارت داشته باشد، خصوصاً اگر برای قاتل‌ش هم قاتل پیدا شده باشد...

چین بر ابهامات معمای کرونا بیشتر افزود

انتهای پیام/*