دستمزد جراح که کارگر یدی درمان است ۵٪ افزایش یافت!

اعلام جزییات تورم ۳۴/۸ درصدی سال ۹۸

مرکز آمار کشور:
نرخ تورم کل کشور در سال گذشته ٣٤.٨ درصد، مناطق شهری ٣٤.٤ درصد و مناطق روستایی ٣٧.٣ درصد بوده است.
شاخص کل مصرف کننده (بر مبنای۱۳۹۵) در سال ١٣٩٨ برای کل کشور ۱۸۵.۱، مناطق شهری ۱۸۴ و مناطق روستایی ١٩١.٤ واحد را نشان می‌دهد.
نرخ تورم کل نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٧.٩، ٧.٨ و ٩.٢ واحد درصد افزایش یافته است./ ایرنا

 

انتهای پیام/*