فاکس نیوز به نقل از مقامات آمریکایی:موشک‌های ایرانی را رهگیری نکردیم، چون به لحاظ نظامی قدرت رهگیری آن‌ها را نداشتیم

فاکس نیوز به نقل از مقامات آمریکایی:موشک‌های ایرانی را رهگیری نکردیم، چون به لحاظ نظامی قدرت رهگیری آن‌ها را نداشتیمانتهای پیام/*