گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

به گزارش «تابناک»؛ نمایش «امواج خروشان یک رادیو» نوشته «دانیال قاسمیان» به کارگردان «ندا درآمد» در جشنواره تئاتر معلولین بر روی صحنه رفت، بازیگران این کار فروزان اکبری، اعظم خیری، نجمه حقی‌نژاد، محسن برفی‌نژاد و نورپرداز فاطمه نجفی بودند.

{$sepehr_code_3276}

گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

 گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»گزارش تصویری از نمایش تئاتر «امواج خروشان یک رادیو»

انتهای پیام/*