اینترنت همراه همچنان قطع است

سرعت اینترنت در ایران و سایر کشورها چقدر است؟

اینترنت همراه همچنان قطع است
 

انتهای پیام/*