سیستم کامپیوتری وزارت ارشاد، مدیرکل ارشاد هرمزگان را به رسمیت نمی‌شناسد!
سیستم کامپیوتری وزارت ارشاد، مدیرکل ارشاد هرمزگان را به رسمیت نمی‌شناسد!
 

انتهای پیام/*