پلمپ ایستگاه اتوبوس شهری بندرعباس توسط بهداشت!

ایستگاه اتوبوس شهری پل رسالت در بندرعباس که به یک اغذیه فروشی اجاره داده شد، توسط بهداشت و بدلیل عدم رعایت موازین بهداشتی پلمپ شد!

پلمپ ایستگاه اتوبوس شهری بندرعباس توسط بهداشت!
 انتهای پیام/*