خطر اصلی از بین بردن استکبار و استعمار دنیای اسلام است_امام جمعه موقت میناب

به گزارش «تابناک» هرمزگان، امام جمعه موقت میناب اعلام کرد: خطراصلی ازبین بردن استکبارواستعماردنیای اسلام است.
خطیب موقت میناب گفت: مادر8سال دفاع مقدس در برابر زیاده خواهی های شرق وغرب ایستادیم و هیمنه آنان راشکستیم.

خطر اصلی از بین بردن استکبار و استعمار دنیای اسلام است_امام جمعه موقت میناب

زارعی اضافه کرد: ما نباید در برابر دشمنان بشریت سرتسلیم فرودآوریم.
خطیب موقت میناب گفت: وصیت نامه امام ره رابخوانیم، د رشهادت همیشه بازاست و ما هرچه داریم ازخون شهداست و در برخی از شهرستانها نام شهدا از کوچه وخیابانها جمع آوری می کنند.
وی افزود: اگر کسانی درجامعه به دنبال پایین آوردن ارزش شهدا هستندچه درتهران یا شیراز توبه کنند و برگردند که ملت ایران این بی احترامی ها را برنمی‌تابد و جواب دندان شکنی به آنان خواهدداد.
وی به بیانات اخیر رهبرم عظم انقلاب اشاره کرد وافزود: توصیه رهبری به خودسازی وجامعه سازی است وسعی کنیم در روند ارزش‌گذاری و تحقق ارزشهای دینی برای ساختن جامعه دینی حرکت کنیم.
امام جمعه موقت میناب گفت: خودسازی در مدیریت اقتصادی این است که میزان مالیات متناسب با توان مردم باشد ودرقانون گذاری ها شیب خدمات به سوی مردم باشد.
انتهای پیام/*