مشخصات گداها در سامانه سراسری ثبت می‌شود

به گزارش «تابناک» هرمزگان، فرزانه مروستی، مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران ‌‌زودی اطلاعات گدایان ایران در سامانه جامع‌آسیب‌‌دیدگان اجتماعی درج‌خواهد شد.
این مقام دولتی افزوده: «مشخصات‌فردی، اسکن قرنیه چشم و اثر انگشت گدایان در این سامانه‌جامع درج و نگه‌داری خواهد شد.
این کار برای معتادان علنی شده و چندهفته دیگر برای گدایان هم اجرا می‌شود.
کسی‌‌که یک‌‌بار به مرکز نگهداری برود، اطلاعات‌اش درج می‌شود و هر ۳۱استان کشور به این سامانه می‌پیوندند.
اگر کسی از گداریی در استانی ناامید شود و به استان دیگری برود، استان مقصد می‌فهمد که او گدای سابقه‌دار است.»
انتهای پیام/*