جایگاه صنفی عکاسان خبری در خانه مطبوعات استان بوشهر و کشور

در آخرین یادداشت از مجموعه بررسی وضعیت عکاسی خبری و عکس خبری در استان بوشهر به جایگاه صنفی عکاسان خبری در خانه مطبوعات استان بوشهر و کشور خواهیم پرداخت.
شور بختانه عکاسان خبری در خانه مطبوعات استان و کشور هم جایگاه صنفی ندارند یعنی در انتخابات خانه مطبوعات نماینده عکاسان خبری وجود ندارد نه اینکه عکاسی خبری نداریم،
 در قانون این صنف اصلا تعریف و جایگاهی برای آنها در نظر گرفته نشده است.
در حالی که وقتی نگاه می کنیم نماینده همه قسمت های رسانه ای اعم از مدیر مسئول نشریه تا صفحه آراء وجود دارد اما نماینده عکاسان خبری وجود ندارد.
 نمی دانم خانه مطبوعات در برابر این ظلم آشکار که در حق عکاسان خبری می شود چه پاسخی دارند که بدهند؟
اما عکاسان خبری در خارج از کشور دارای با امنیت ترین و با ثبات ترین و ویژه ترین جایگاه صنفی می باشند و حمایت های بیدریغ و همه جانبه از آنها باعث شده تا آنها با شناخت و آگاهی کامل از موضوع، در سخت ترین شرایط خود را به آب و آتش بزنند تا بتوانند رسالت خود را به بهترین نحو به سر انجام برسانند. حتی اگر این سرانجام پایان زندگی آنها باشد. و باز هم جالب است بدانید بیشترین آمار کشته شدگان و صدمه دیده گان خبرنگار در دنیا، عکاسان خبری می باشند.
کسانی که در خارج از کشور مورد حمایت های بیدریغ و در بالاترین سطح ریسک پذیری می باشند آنوقت در اینجا با آنها اینطور برخورد می کنند که حتی جایگاه قانونی برای آنان نه  تعریف می کنند و نه در نظر می گیرند.
حق کپی رایت عکس هم  بدلیل تعریف نشدن در قوانین مطبوعاتی کشور وجود ندارد یعنی هر کس هر کاری با عکس دیگران انجام می دهد بدون اینکه صاحب اثر حق اعتراض داشته باشد  اگر هم شکایتی کردی چون قانون حمایتی از این صنف وجود ندارد متاسفانه راه به جای نخواهی برد  و به راحتی حق شما  را تضییع می کنند.
اما بنده بارها موضوع عکاسان خبری که صاحب کرسی و جایگاهی در انتخابات خانه مطبوعات کشور و استان شوند پیگیری کردم که تا به امروز نتیجه نداده ولی امیدوارم روزی برسد که عکاسان خبری دارای نماینده ای مستقل در خانه مطبوعات استان وکشور باشند تا این صنف نیز هم از حق خود دفاع کنند هم بدون دغدغه به کار خود ادامه دهند.
اما  در این میان تعداد اندکی از دوستان رسانه ای هستند که رسالت خود را به نحو احسن انجام می دهند و مطالبه گران به حق مردمی هستند که دستشان از همه جا کوتاه ست
و خدا را شکر مدتی است که تعداد خبرنگاران استان بوشهر که دارای سواد رسانه ای بسیار خوب و قابل تعمل هستند، بیشتر شده، اما متاسفانه در بخش عکس خبری، این آگاهی و شناخت بدلیل مطالبه گری در استان هنوز هویدا نشده، ولی بخش خبرنویسی یا خبرنگاری این حس و حال را در بین مردم جامعه بخصوص استان بوشهرزیاد کرده، و باهمین مطالبه گری مردم،بود که دوستان خبرنگار را به سمت تقویت و آگاهی و شناخت و سواد رسانه ای رهنمون کرد.و خدا راشکر با همت جوانان این استان در بخش خبرنویسی داریم به ایده آل ها و استانداردها نزدیک تر می شویم.
باید این حس درخواست و تقاضا و مطالبه گری و تشخیص صره از ناصره در بین مردم و مسئولین استان بوشهر با سواد رسانه ای و سواد بصری بیشتر شود تا بتوان به ایده آل ها و مطلوب ها و استانداردهای رسانه ای نزدیک تر شد. در غیر اینصورت نمی توان انتظار داشت خبرگزاریهای رسمی کشور از عکس های خبری بی کیفیت یا کم اهمیت و فاقد ارزش های هنری و عکاسانه وعدم تاثیرگذاری در جامعه در رسانه های خودشان استفاده کنند.
ما باید بخواهیم تا کار خوب انجام بدهند. اگر کار حرفه ای  و عالی می خواهیم باید بهترین ها را انتخاب کرد نه با شعار، بلکه با حمایت های بیدریغ و هم جانبه تا فضای رسانه ای استان هم از سوی مردم هم از جانب مسئولین و هم از سمت رسانه ها رضایت همه جانبه ایجاد شود آنوقت است که می توانیم بگوئیم به ایده آل ها دست پیدا کردیم.
انتهای پیام/*