وعده سر خرمن

رئیس شورای شهر بندرعباس شش ماه پیش قول داد تا جهت چاپ مجدد کتاب شعر « یادتن » مرحوم صالح سنگبر حمایت مالی کند اما هم اکنون از این کمک مالی طفره می رود.

وعده سر خرمن

روز آیین بزرگداشت یادتن

امیدی که تو دل اتکاشت یادتن
ادگه تو ژست حمایت یادتن
قول اتدا جلو جماعت یادتن

هوندی تو پشت تریبون یادتن
هر چه اتگه تو میکروفون یادتن
گپ جبران گذشته یادتن
فقط نتدا تو دست نوشته یادتن

حامی فرهنگ استان یادتن
تخوند چو بلبل بستان یادتن
وعده اُنِ سر خرمن یادتن
کمک ده میلیون تومن یادتن

پیج اینیستاگرامت یادتن
هوندم اُمنُشت احترامت یادتن
ولی تو اتدا عذابم یادتن
درست نتدا تو جوابم یادتن
انتهای پیام/کاظم گلخنی