گفتگوی با یکی از غرفداران صنایع دستی در معبد هندوها؛
روستای بهمنی میناب قطب صنایع دستی کشور است
{$sepehr_code_2206}

انتهای پیام/حسن عباسی