ابهامات مرغی؛
چرا با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی، مرغ همچنان گران است؟
{$sepehr_code_1921}

انتهای پیام/*