کمیته بحران در شبکه بهداشت و درمان جاسک برگزار شد

به گزارش تابناک هرمزگان، عباس ابراهیمی گفت: زمانی که حادثه به طور طبیعی و یا توسط بشر بطور ناگهانی رخ می دهد و سختی و مشقتی و تلفاتی را به جامعه به گونه ای تحمیل می کند جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده می باشد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک افزود: اعضای کارگروه برای تامین منابع جهت رفع نیازها قابل پیش بینی در مواقع بحران را شناسایی و باید مسائل را به دو بخش تقسیم کرد کارهایی که همین حالا می توانیم انجام دهیم و مسائلی که نیاز به ارزیابی دارد تا باز خورد مناسبی در مواقع بحران بدست آوریم.

وی تاکید کرد : که اعضای تیم بحران در هنگام بحران که طبق چارت مشخص است در هنگام بحران در دسترس باشند جهت خدمات رسانی و تصمیم گیری به موقع عمل کنند.

محراب افغان زهی: مسئول کمیته بحران شبکه بهداشت و درمان جاسک گفت: باید آمادگی لازم در جهت نیازهای اولیه به لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات و اقدامات درمانی و داروئی صورت گیرد.

 رضا خرمی مدیر داخلی بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان جاسک گفت: هدف از برگزاری این جلسات برنامه ریزی جهت حفظ آمادگی دائمی بیمارستان و مشارکت فعال و موثر همه جانبه در موارد وقوع حوادث غیر مترقبه است.

 وی در ادامه افزود: نظارت و ارزیابی برروی عملکرد کارکنان بیمارستان در خصوص آمادگی همه جانبه در شرایط اضطراری، برنامه ریزی در مورد مدیریت مصرف آب و برق و راهکارهای جهت درست استفاده کردن از آب و برق در شرایط اضطراری نیز بیان کرد.
انتهای پیام/*