کد خبر: ۹۹۳۱۸۴
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۷ 12 September 2021

 به گزارش خبرنگار تابناک هرمزگان،همزيستي با کرونا را بايد آموخت، ويروس کرونا از بين رفتني نيست و فعلا در کنار ماست، بايد بياموزيم چگونه با کرونا زندگي 

کنيم .

  بيش از يک سال از شيوع کوويد 19 در سراسر جهان ميگذرد. کم و بيش تمام کشورهاي جهان به اين بيماري آلوده شدهاند، در نتيجه قرنطينه، دورکاري و استفاده از ماسک و فاصله گذاري اجتماعي به هنجاري در زندگي امروز تبديل شدهاند.

 از روزهاي پاياني سال 2019 که سروکله ويروس مزاحمي به نام کرونا به جوامع انساني باز شد، تا امروز که حدود 19 ماه از حضورش مي گذرد ميليون ها نفر مبتلا به اين بيماري آزاردهنده شدند؛ و بسياري از آنها نيز جان خود را از دست داده اند و حالا سويههاي جديد و جهش يافته ويروس اوليه حتي قويتر، کشندهتر و با سرعت بيشتري در حال گسترش در سطح جهان است.

 طي يک سال گذشته تلاشها براي جلوگيري از شيوع اين بيماري فقط به اقدامات احتياطي محدود نشد، علاوه بر تلاش جهت توليد واکسنهاي کارآمد، انواع و اقسام اپليکيشنهاي رديابي و هشدار، تحقيقات گسترده روي داروهاي موجود (جهت تغيير کاربري و درمان کرونا) و همچنين توسعه داروهاي جديد براي اين منظور انجام شد.با اين وجود هرچند طي بازه گفته شده دانشمندان دستاوردهايي داشتند و چند واکسن کارآمد توليد شد، اما از سوي ديگر شرايط واکسيناسيون، رفتار و جهشهاي ويروس کرونا نظر کارشناسان را درباره آينده اين بيماري و زمان ريشه کن کردن آن بارها تغيير داد. 

   پيشبيني محققان از آينده کرونا

  در ميان شک و ترديدهاي اکثريت دانشمندان و جامعه جهاني پزشکي درباره زمان پايان اين 

همه گيري و بازگشت به زندگي عادي، "اوگور شاهين"، بنيانگذار ترک تبار شرکت داروسازي بيوانتک و سازنده واکسن فايزر، ادعا مي کند که در صورت ادامه واکسيناسيون، محدوديتهاي مرتبط به کرونا از پاييز آينده به تدريج برچيده مي شود.هرچند وي نيز همچنان تأکيد ميکند که ويروس کرونا از بين نخواهد رفت و دست کم يک سال ديگر 

طول ميکشد تا وضعيت کاملا تحت کنترل قرار گيرد.

  برخي ديگر از محققان معتقدند اين ويروس به شکل يک الگوي فصلي در ميآيد که مانند آنفلوانزا زمستان هر سال شيوع مييابد. البته به نظر ميرسد آنفلوانزا بسيار سريعتر از ويروس کروناي جديد جهش مييابد و در نتيجه سيستم دفاعي بدن را دور ميزند. به همين دليل است که فرمول واکسنهاي اين بيماري بايد هر سال دوباره تعيين شود، اما در خصوص کوويد 19 احتمالاً به چنين فرايندي نياز نباشد.

  بنابر گزارش دويچه وله، وي همچنين معتقد است که از آن پس کروناويروس و گونههاي جهشيافته آن اينجا و آنجا سر بلند ميکنند اما ديگر ترسناک نخواهند بود.

  گراد مارک ليپسيچ، اپيدميولوژيست از هاروارد و همکارانش نيزدر مقاله اي با بررسي سناريوهاي احتمالي نوشتند «ابتلا به کوويد تا 2025 به مدت مصونيت نسبت به اين ويروس بستگي خواهد داشت.»

  همچنين کميته اضطراري سازمان جهاني بهداشت در اين خصوص اعلام کرد: پايان بيماري همهگير کرونا دور است.براساس گزارشي از شبکه خبري بي بي سي، "مري رامزي"، رئيس بخش ايمونولوژي وزارت بهداشت انگليس اخيرا پيش بيني کرده است که (با توجه به 

جهش هاي کرونا ويروس) احتمالا مردم مجبور مي شوند طي چند سال آينده از ماسک استفاده کرده و فاصله اجتماعي را رعايت کنند. پروفسور اوسين تاکيد کرد که اين کميته دو توصيه اصلي را ارائه داده است که يکي از آنها دفاع از دسترسي عادلانه به واکسن است. وي درباره دومين موضوع گفت که با توجه به نابرابري در دسترسي به واکسن، تزريق دُز سوم که برخي از شرکتهاي داروسازي مانند بيونتک و فايزر اشاره کردهاند، توصيه نميشود.

   واکسنها و ايمني دسته جمعي

  جهشهاي جديد کرونا، تصوير اميدبخش پايان کرونا در آينده نزديک را مخدوش کرده تا جايي که ويروسشناسان ميگويند با وجود واکسيناسيون گسترده در بسياري از کشورهاي جهان، به نظر ميرسد تا چند سال ديگر، کرونا پابرجا باشد. واکسنهراسي، بيتوجهي به رعايت پروتکلها، قرنطينههاي گاه و بيگاه و سويههاي جديد ويروس، دايره شيوع را گستردهتر کرده است؛ به همين دليل نيز تاکيد ها بر واکسيناسيون با سرعت بالا در مدت زمان کم است اما اين اتفاق به دليل کمبودهاي مقطعي واکسن در ايران، تاکنون صورت نگرفته است.

  در اين بين با نزديک شدن به پايان تابستان، نگراني از شيوع گستردهتر بيماري در پاييز هم بالاتر رفته است پس در اين وضعيت نبايد به نوع واکسن توجه کرد. تمام واکسنها با کارايي بالاي 60 درصد در برابر کرونا موثرند. کشورهايي که واکسيناسيون کوويد 19 را آغاز کردهاند، به زودي شاهد کاهش شدت ابتلاء به اين 

 

 

 

 

بيماري خواهند بود. اما مدت زمان بيشتري طول ميکشد تا ميزان تأثيرگذاري واکسنها کاهش مسري بودن بيماري را نشان دهد. اطلاعات آزمايشهاي باليني نشان ميدهد واکسنهايي که از عفونتهاي داراي علامت جلوگيري ميکنند، احتمالاً اجازه انتقال ويروس در افراد را نيز نميدهند.

   اگر واکسن از انتقال بيماري جلوگيري کند و در صورتيکه براي شاخههاي جديدتر نيز کارآمد باشد، احتمالاً ويروس در برخي مناطق که تعداد کافي از جمعيت واکسينه شدهاند، از بين ميرود.

 

   کرونا به عنوان يک ويروس بومي

رويترز در گزارشي مينويسد: بسياري از کارشناسان در سراسر جهان پيش بينيهاي کريس موري يکي از کارشناسان بيماري در دانشگاه واشنگتن درباره ميزان گسترش عفونت و مرگهاي ناشي از کوويد 19 دنبال ميکردند. اما او نيز ديدگاه خود را درباره مسير پاندمي کوويد 19 تغيير داده است. او تا همين اواخر اميدوار بود توليد چند واکسن کارآمد به کشورها کمک کند تا ايمني دسته جمعي به وجود بياورند يا زنجيره انتقال را به وسيله واکسيناسيون و همچنين توليد آنتي بادي در بدن افراد (در نتيجه ابتلاء به عفونت) حذف کنند.اما ماه گذشته اطلاعات آزمايش باليني واکسني در آفريقاي جنوبي نشان داد ممکن است روي شيوع شاخه ويروس کرونا مؤثر باشد و تأثيرگذاري واکسن را کاهش دهد.پزشکان و مقامات بهداشت عمومي بارها هشدار داده اند که حتي با انتشار گسترده واکسنها هم، کوويد ممکن است، بومي شود. نشريه رويترز مصاحبهاي با 18 متخصص انجام داده که از نزديک پاندمي را رصد ميکنند يا مشغول کنترل تأثيرات آن هستند. اين مصاحبه حاکي از اتفاق نظر جديدي ميان محققان است. بسياري از آنها معتقدند تأييد واکسنهاي جديد با کارآمدي بالاي حدود 95 درصد در اواخر سال گذشته اميدها براي بهبود وضعيت فعلي را افزايش داده است. البته آنها اکنون معتقدند ويروس کرونا به عنوان يک ويروس بومي (اندميک) باقي ميماند و در جوامع مختلف شيوع مييابد. به همين دليل محققان معتقدند افراد (به خصوص عدهاي که در معرض ريسک بالاي ابتلاء قرار دارند) بايد همچنان اقداماتي مانند استفاده از ماسک و اجتناب از حضور در اماکن شلوغ را در بازههاي شيوع کوويد 19 انجام دهند و اکنون که تمام متخصصان معتقدند اين ويروس همچنان با بشر باقي خواهد ماند و در حالي که روند واکسيناسيون در دنيا، هنوز به حد ايده آل ايمن سازي جمعي نرسيده است، انتظار ميرود، زندگي با اين ويروس را ياد بگيريم و خودمان را تا حد امکان در برابر آن مقاوم سازيم.

   کلام آخر

18 ماه پس از اعلام وضعيت اضطراري بينالمللي بهداشت عمومي، ما همچنان به دنبال ويروس هستيم و ويروس همچنان ما را دنبال مي کند.اين تعقيب و گريز کي خاتمه مي يابد؟ هنوز کسي جواب قطعي و قابل استنادي به اين سئوال نداده است و مطالب گفته شده چيزي به جز حدسيات و فرضيات دکترها و دانشمندان بر اساس يافته هايشان از ويروس کرونا نيست و بايد اين را يادآور شد که ويروس مدام در حال تغيير و تحول و شاهد ظهور جهش هاي جديد از اين ويروس هستيم پس نمي توان به اين حدسيات و پيش بيني ها خيلي اميد وار بود .تنها چيزي که در حال حاضر مي توان به قاطعيت گفت اين است که ماسک بزنيد، با اقدام به واکسيناسيون خود به روند واکسيناسيون سرعت ببخشيد و بدن خود را در برابر اين ويروس مقاوم سازيد.دکتر "آنتوني فائوچي" مشاور ارشد دولت و رئيس بخش بيماري هاي عفوني در ايالات متحده در مصاحبهاي گفت:اگر سويه ديگري از ويروس بروز کند حتي در صورت واکسيناسيون هم، من همچنان از ماسک استفاده مي کنم.يک جهش کوچک در ساختار سويهاي از اين ويروس کافيست تا موج ديگري از شيوع بيماري را در پي داشته باشد و به اين ترتيب پيشبينيهايمان در مورد زمان بازگشت به زندگي عادي به هم خواهد خورد.با اين حال برخي از متخصصان و محققان از جمله موري همچنان تصديق ميکنند که چشمانداز اين بيماري ميتواند بهبود پيدا کند.آنها معتقدند واکسنهاي جديد عليه اين بيماري که با سرعت بالايي توليد شدهاند ظاهرا توانستهاند حتي در صورتيکه سويههاي جديد ويروس عامل بيماري باشند بازهم از موارد بستري در بيمارستانها و همچنين مرگ و ميرها تاحدي بکاهند.بسياري از توليدکنندگان واکسن در حال کار روي واکسن هاي تقويت کننده و واکسن هاي جديد هستند که مي تواند سطح بالايي از اثربخشي را در برابر انواع مختلف ويروس داشته باشند و محققان نيز تاکيد دارند که هنوز لازم است که نکات زيادي در مورد توانايي سيستم ايمني بدن در روند مبارزه با اين ويروس آموخته شود.

انتهای پیام /

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار