کد خبر: ۷۸۷۵۱۱
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۱ 11 October 2019

تبیین «جنگ نرم » و رابطه آن با «جنگ سخت » درزیارت عاشورا
(نگاه به زیارت عاشورا ازمنظر عمق بخشی به انقلاب اسلامی)

اختصاصی رسانه پای کار یک:

«نمای کلی از محتوای تمام فیش ها»
1. مقدمه اول؛
بنادارم با مطالعه موضوع محور، تبیین «جنگ نرم » و رابطه آن با «جنگ سخت » درزیارت عاشورا(نگاه به زیارت عاشورا ازمنظر عمق بخشی به انقلاب اسلامی) در محرم ۹۸، پژوهش محور فیش نویسی نمایم.این مطالعات درقالب چهار فصل یا سخن، بخش بخش شده، به امید خدا انتشارمیدهم.

مطالب فیش نویسی شده قابلیت بازانتشاردارد و همکاران درصورت تمایل می توانند از محتوای ارائه شده در رسانه خود، استفاده کنند.خوشحال میشوم همکاران بنده را از نقطه نظرات خود بهره مند نمایند.پیشاپیش از اهل علم وعلمای بزرگوار مراتب سپاس وقدردانی را جهت توصیه و تذکرات لازم اعلان می دارد.

با خودم قرار گذاشتم با همه دغدغه های کاری بتوانم پیرامون تبیین موضوع گام بردارم،این فیش نویسی تا زمانی که چهارفصل بحث را مفصل درگروه انتشار نداده ام ادامه خواهد داشت .شاید بعد از اربعین به انتهای آن نزدیک بشویم.

کلیاتی از مباحثی که درحال مطالعه هستم را جهت اعضای محترم ومهربان رسانه ی پای کار، باز انتشارمیدهم.

• سخن اول:(فصل اول):

ضرورت عمق بخشی به انقلاب اسلامی ونقش کلمه وقول الهی دراین راستا.

عمق بخشی به انقلاب اسلامی درداخل وخارج .

ریشه یابی وعلت یابی حوادث روز ازمنظر عمق بخشی.

راه درمان ریشه ای ازمنظر عمق بخشی.

نقش محوری ولایت دربه عرصه آوردن (غبارزدایی ) وفهم درست (حجاب زدایی) مفاهیم زیارت عاشورا یک قول الهی.

اشاره ای به شبهات وارد شده به سند ومحتوای زیارت عاشورا.

چرا این همه فضیلت برای زیارت عاشورا.

[ ] حوزه جنگ نرم:
• سخن دوم:(فصل دوم): مرحله جنگ نرم

ریشه یابی فتنه های امروز درزیارت عاشورا با نگاه عمق بخشی

مراحل جنگ:

پنج گروه (پنج امت) عمده ی مورد لعن درزیارت عاشورا(فلعن الله امة...)

گروه اول: بنیانگذاران ظلم وجور= مرحله جنگ نرم (فرایند جنگ نرم )

الف:بنیان گذاران فکری وتئوریک (با شعارپلورالیسم وآزادی اندیشه)( دانش)، (اولین دسته ازگروه اول).

هدف این تئوری سازی ها ونظریه پردازی ها:

فرایند جایگزینی اعتقادات ومراجع فکری جامعه که انجام شده است:
مرحله اول، غیرت زدایی
مرحله دوم، طرح اندیشه غیرالهی
مرحله سوم، حذف اندیشه الهی
مرحله چهارم ، اجرا وعمل
مرحله پنجم، حذف فیزیکی

ب: بنیان گذاری بینش انحرافی (دسته دوم از گروه اول)، (بینش).

ج: بنیان گذاری قول انحرافی وبه اصطلاح امروزی گفتمان (با شعارآزادی بیان)،(گویش)(دسته ی سوم).

د: بنیان گذاری (جابه جایی) حب وبغض (تولی وتبری)(گرایش) دسته چهارم ازگروه اول.

فرایند جابه جایی حب وبغض
اولین مرحله غیرت زدایی
مرحله دوم حب زدایی
مرحله سوم ایجاد بغض

ه: بنیان گذاری رفتارها وسبک هاوعادات انحرافی (منش).

[ ] حوزه جنگ نیمه سخت وسخت:
• سخن سوم(فصل سوم): مرحله جنگ نیمه سخت وسخت

گروه دوم: کنش گران سیاسی
گروه سوم: کنش گران نظامی (امة قتلتکم) (قتال وجنگ سخت)
گروه چهارم (یا۳٫۱): توجیه گران، گردانندگان وفرماندهان قتال وجنگ (ممهدین)
گروه (یا ۳٫۲): پیاده نظام قتال

• سخن چهارم (فصل چهارم): راه یابی (جبهه یابی)، صیرورت (شدن) واقدام (عمل) درزیارت عاشورا

پایان فیش نویسی شماره دوم مورخه هشتم شهریورماه ۹۸.
مرتضی پیروی منش فعال رسانه و پژوهشگر حوزه فرهنگ در استان هرمزگان
انتهای پیام/*

برچسب ها: مرتضی پیروی منش
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار