کد خبر: ۶۹۳۲۲۷
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۲ 20 December 2018

مدت هــا اســت که در ســفر شخصیت های کشوری به استان هرمزگان شــاهد بی نظمی ها و بی برنامگــی در روابط عمومی اســتانداری هســتیم، ایــن بی تدبیری ها باعــث بوجود آمدن خسران جبران ناپذیری به جامعه خبری این استان شده است. 

در جریان ســفر دکتر جهانگیری شــاهد جا ماندن تیم خبری که عازم کوهشاه بود، بوده ایم.)حال بــه عمد یا ســهو( و متعاقب آن نیز اخیرا در جریان ســفر دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی شاهد بی تفاوتی و تحقیر جامعه بزرگ رسانه ای بوده ایم.
بدون اینکه شخصی یا اشخاصی مسئول این بی تدبیری ها مقصر جلوه شود؛ یا عذرخواهی از رسانه ها صورت گیرد. براســتی چرا در اینجا با رکن چهارم دموکراســی اینگونه بی مسئولانه برخورد می شود؟
چــرا نمایندگان افــکار عمومی اینچنیــن تحقیر می شــوند در حالی که جایگاه رسانه در جامعه مبتنی بر دموکراسی بالا است.
آیا این بی حرمتی ها نشأت گرفته از عدم شناخت و توان کافی مدیر روابط عمومی استانداری است؟
آیا نباید جناب استاندار نسبت به این توهین ها و تحقیر ها اقدامی عاجل نماید و این مســئول بی برنامه را برکنــار کند تا مرهمی باشــد بر دل زخم خــرده جامعه رســانه ای که اخیرا، کرارا مورد بی مهری قرار گرفته اند، و امید اســت دیگر شاهد این بی نظمی ها و بی حرمتی ها نباشــیم.چه بســا بیم آن می رود رســانه ها هم تعامل با اســتانداری را کنار بگذارند.

صبر و تعامل رسانه ها هم حدی دارددانلود صفحات کامل نشریه

انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار